12 May 2015

Bengkel Verifikasi Data i-NILAM Sekolah-Sekolah Ahli PKG Tok Jiring 2015

         Bengkel Verifikasi Data i-NILAM Sekolah-Sekolah Ahli PKG Tok Jiring 2015

Tarikh : 07 Mei 2015 ( Khamis )
Tempat : Bilik Seminar, PKG Tok Jiring
Peserta : Guru NILAM Sekolah-sekolah Ahli PKG Tok Jiring

Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik dan Sains Tahun 4
          Bengkel Pembinaan Laman Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik dan Sains Tahun 4

Tarikh : 30 April 2015 ( Khamis )
Tempat : Bilik Seminar, PKG Tok Jiring
Peserta : Guru Mata Pelajaran Matematik atau Sains Tahun 4 Sekolah Ahli PKG Tok Jiring.

09 May 2015

KARYA AGUNG


    
·         KARYA AGUNG ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama sesuatu bangsa.
·         Karya itu dapat dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya dan tamadun bangsa yang melahirkan karya itu. Ia melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri.
·         Kita mengenal tamadun Greek, Cina, India, Mesir dan bangsa-bangsa yang lain melalui karya seni, pemikiran, falsafah, sastera dan dicetuskan oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu kala mereka yang mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal sepanjang zaman, dipelajari, dijadikan petua, dikekalkan atau dicerna oleh keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menjadi tradisi dan warisan bangsa hingga ke zaman ini.
·         Karya Agung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau dilisankan (pepatah, pantun, lipur lara, dan lain-lain) dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira kelompok bangsa/etnik dalam kawasan Dunia Melayu ini, sama ada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, atau orang Melayu Brunei, atau orang Aceh, orang Bugis, orang Minangkabau, dan lain-lain yang menghasilkan karya itu.

·         Di antara contoh karya Agung seperti :
i)             Hikayat Hang Tuah
ii)            Hikayat Abdullah
iii)           Hikayat Raja-Raja Pasai
iv)           Sulalalus Sulatin
v)            Hikayat Inderaputra
vi)           Hikayat Amir Hamza