21 July 2016

PENGISIAN SSQS 2016BILANGAN RESPONDEN BAGI MENJAWAB INSTRUMEN PENARAFAN SSQS BAGI TAHUN 2016

Penyelaras penarafan di peringkat sekolah :  Guru Penyelaras Bestari (GPB) /  Guru Penyelaras ICT

  A. Sekolah yang mempunyai bilangan responden mencukupi 62

BUKAN Sekolah Kurang Murid atau SKM
Jenis Responden
Bilangan Responden
Pentadbir
1
Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
1
Guru (termasuk GPB / GPICT)
30
Murid
30
Jumlah Keseluruhan Responden
62

B. Sekolah Kurang Murid (SKM) dan bilangan responden TIDAK mencukupi 62

Sekolah Kurang Murid (SKM) dan bilangan responden TIDAK mencukupi 62
Jenis Responden
Bilangan Responden
Pentadbir
1
Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
1
Guru (termasuk GPB / GPICT)
1 hingga 30
Murid
1 hingga 30
Jumlah Keseluruhan Responden
4 hingga 62


Jenis Responden
Catatan
 PentadbirPerlu dijawab oleh Pengarah/Pengetua/Guru Besar
 GPMPerlu dijawab oleh Guru Perpustakaan Media
 GuruMengikut bilangan guru disekolah termasuk penolong kanan dan GPM. Maksimum responden adalah 30. Admin PKG perlu memadam token yang lebih jika guru kurang dari 30 orang.
 MuridMengikut bilangan murid disekolah. Maksimum responden adalah 30. Admin PKG perlu memadam token yang lebih jika murid kurang dari 30 orang.
* GPB / GPICT adalah juga sebagai responden (guru)
* Sekiranya admin PKG terpadam lebih token, sila hubungi PKG masing-masing bagi mendapatkan semula token tersebut.


==================================================================

PENYELAS PERLU LOG MASUK LAMAN WEB SSQS :


LANGKAH 1 : DAPATKAN TOKEN

1)  URL : ssqs.btpntrg.edu.my

2)  KLIK BUTANG --> "LOG MASUK ADMIN"

3)  KLIK "SEKOLAH"

4)   MASUKKAN ID PENGGUNA DAN KATA LALUAN

5)   CETAK TOKEN (mohon penyelaras cetak token dan tentukan nama responden bagi setiap token) LANGKAH 2 :DAPATKAN BORANG 

1)  URL : ssqs.btpntrg.edu.my

2)  KLIK BUTANG --> "PANDUAN SSQS"LANGKAH 3 : RESPONDEN MENJAWAB SOALAN

1)  URL : ssqs.btpntrg.edu.my

2) KLIK BUTANG --> PENTADBIR/ GURU PERPUSTAKAAN MEDIA/ GURU/ MURID

3)  MASUKKAN NOMBOR TOKEN

4)  SETELAH SELESAI MENJAWAB , RESPONDEN PERLU SIMPAN ATAU CETAK JAWAPAN ANDA


19 July 2016

NATIONAL CYBER SECURITY AWARENESS BASELINE STUDY SIRI 2

TARIKH : 18 Julai 2016 
MASA : 8.30 pg- 10.00 pg 
TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER, SK GONG BADAK

Satu kajian telah dijalankan bertujuan untuk memperoleh data serta informasi kritikal dan terkini sebagai persiapan bagi pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam kurikulum TMK berkaitan kesedaran keselamatan siber bagi setiap kumpulan sasaran dan fasa seterusnya. Di mana responden menjawab soal selidik yang telah disediakan secara atas talian. Respondan terdiri daripada murid Tahun 3 dan Tahun 5. Masa yang diperuntukan untuk murid menjawab soal selidik adalah antara25 - 30 minit. Secara keseluruhannya, kajian berjalan dengan lancar. Terima kasih di atas kerjasama dan komitmen pihak sekolah.